login  Inloggen    note  Registreren

Huis verkopen? Gebruik het stappenplan 

Stap 1. De waardebepaling van je woning

real estate 1

Voor een reële vraagprijs verkoop je je huis sneller. Maar hoe weet je of de vraagprijs marktconform is?

Een goede manier om de waarde van je eigen woning te bepalen is een waardebepaling van Calcasa. Met het rapport 'Wat is dat huis waard' kun je de koop- of verkoopprijs van je woning eenvoudig vaststellen. Binnen enkele minuten ontvang je het rapport met een betrouwbare indicatie van de actuele woningwaarde, zonder tussenkomst van een taxateur. Dat scheelt tijd én geld!

Vraag hier een taxatie aan  |  Bekijk hier een voorbeeldrapport

 

 

Stap 2. Starten met verkoop

Om je woning optimaal onder de aandacht te brengen is een uitgebreide presentatie van de woning erg belangrijk. Wil je gebruik maken van een tuinbord? Huur je een professionele fotograaf in? Hoomly helpt je een juiste keuze te maken om zo voordelig mogelijk je huis voor de beste prijs te verkopen. Op de website van Vereniging Eigen Huis staat stap voor stap beschreven hoe je het best te werk kunt gaan om de verkoop van je huis tot een succes te maken.

Professionele huizenfotograaf  |  Verkoop tuinborden 

 

Stap 3. Verkocht onder voorbehoud

Gefeliciteerd! U en de koper zijn het eens geworden en het koopcontract is getekend. Uw huis is in principe verkocht. Maar voor champagne is het misschien nog te vroeg: de koper heeft bedenktijd en er zijn ontbindende voorwaarden. Wat kan er nog misgaan?

Bedenktijd: 3 dagen
Nadat de koper een exemplaar van het door beide partijen ondertekende koopcontract heeft ontvangen, heeft de koper 3 volle dagen bedenktijd. Binnen deze 72 uur kan de koper altijd, zonder reden, van de koop afzien. Als de bedenktijd is verstreken, dan is de koper gebonden aan het koopcontract. Tenzij daarin ontbindende voorwaarden staan, zoals het voorbehoud van financiering en het voorbehoud van de bouwtechnische keuring. De bedenktijd geldt overigens niet als de koper handelt in de uitoefening van een bedrijf of een beroep.

Voorbehoud van financiering
Het financieringsvoorbehoud is de bekendste ontbindende voorwaarde. De koper moet de hypotheek dan nog regelen. Lukt dat niet, dan kan hij op grond van het voorbehoud van financiering nog onder de koop uit. In het algemeen moet de koper een afwijzing van een geldverstrekker overleggen als hij een beroep doet op ontbinding. Soms moeten twee afwijzingen worden overlegd, afhankelijk van de afspraken die in de koopovereenkomst zijn vastgelegd.

De koper krijgt in de regel 6 tot 8 weken om de financiering te regelen. De afgesproken duur van die periode wordt vastgelegd in het koopcontract. Gedurende die weken kunt u als verkoper alleen maar afwachten...

Voorbehoud bouwtechnische keuring
Een koper kan ook een bouwtechnische keuring als ontbindende voorwaarde opnemen in het koopcontract. Als de koper en de verkoper gebruik maken van de model koopovereenkomst dan kan de koper afzien van de koop als de kosten van direct noodzakelijk herstel van gebreken en achterstallig onderhoud een vooraf afgesproken bedrag te boven gaan. Als de keurder aanvullend specialistisch onderzoek aanbeveelt, dan kan koper eveneens ontbinden

Bouwtechnische keuring    Koopakte maken

 

Stap 3. De overdracht

Wat gebeurt er tijdens de overdracht?
Vlak voor de overdracht van een bestaande woning inspecteert u het huis nog een laatste keer. Tijdens deze inspectieronde controleert u of de woning volgens afspraak wordt geleverd. Neemt u bepaalde spullen over? Houd dan de lijst van zaken bij de hand.

Transportakte en hypotheekakte
Vervolgens gaat u met de verkoper naar de notaris voor het tekenen van de transportakte (ook wel: leveringsakte). De verkoper overhandigt u de sleutels van de woning en daarmee is de overdracht een feit: u bent nu de juridische eigenaar. Nu volgt alleen nog het tekenen van de hypotheekakte waarin de afspraken met de geldverstrekker vastliggen.

Rol van de notaris bij overdracht
Bij de verkoop van een woning kiest en betaalt de koper de notaris. De notaris is de neutrale derde die de eigendomsoverdracht van de woning in goede banen leidt. Hij doet onder andere onderzoek naar koper en verkoper. Zo gaat hij hun identiteit na, bekijkt of de verkoper rechtmatig eigenaar is en of er geen beslag op de woning ligt. Verder bewaakt hij de financiële kant van de overdracht, zoals de betaling van de koopsom en de inschrijving van de hypotheek.

Notariskosten, wie betaalt, die bepaalt!
Dat de koper de notaris betaalt, betekent niet dat u als verkoper helemaal geen notariskosten heeft. De kosten die de koper moet betalen, zijn de kosten die nodig zijn om eigenaar van de woning te worden, zoals de overdrachtsbelasting en de notaris- en Kadasterkosten voor het opmaken van de leveringsakte.
Overige kosten, zoals de kosten die de notaris heeft gemaakt voor het opvragen van uw persoonsgegevens bij de Gemeentelijke Basisadministratie en kosten voor het laten uitschrijven van uw hypotheek uit het Kadaster (doorhalen/royeren) komen voor uw rekening.

Hypotheek doorhalen
De hypotheekinschrijving moet uiterlijk op het moment dat u uw huis verkoopt uitgeschreven worden uit het Kadaster. Deze zogenoemde doorhaling (royement) moet door een notaris gebeuren. Gaat u uw huis verkopen en heeft u de hypotheek al eerder afgelost, regel de doorhaling dan vóór de overdracht. U bent dan nog vrij om zelf een notaris te kiezen. Wacht u tot het moment van levering aan de nieuwe eigenaar, dan zal zijn notaris voor de doorhaling zorgen. U bent dan gebonden aan zijn tarieven.
Was de rente op uw afgeloste hypotheek fiscaal aftrekbaar, dan kunt u ook de kosten voor het doorhalen aftrekken.

De goedkoopste notaris